Välkommen

Airvent I Östergötland AB är ett Norrköpingsbaserat projektutvecklings- och installationsföretag med verksamhet i installationssektorn.
Vi genomför uppdrag inom nybyggnad- och ombyggnad av processystem och fastigheter.
Vi tar ansvar för funktion, kvalité, kostnad och tidsåtgång.
Vi genomför Era projekt från början till slut med total kontroll över hela projektet.
Vi har egen service för att säkerställa tillgänglighet och funktion över tiden i våra anläggningar.